Edukasi

Download Tafsir Ibnu Katsir Edisi Light 30 Juz

Software Tafsir Ibnu Katsir Edisi Light 30 Juz Al-Quran Bahasa Indonesia untuk PC atau laptop dengan ukuran file ringan...

Jul 27 · 4 min read >

Kritik Atas Feminis Liberal

Pemikiran-pemikiran para feminis beraliran feminis liberal menuai banyak kritik dari berbagai ahli juga. Dalam buku Feminist Thought (Tong:2005)

Jul 8 · 1 min read >

Feminis Liberal

Pemikiran politis liberal mempunyai konsepsi atas sifat manusia, yang menempatkan keunikan kita sebagai manusia dalam kapasitas kita untuk bernalar...

Jul 8 · 1 min read >

Makna feminism, feminis, femini dan femininitas

Gerakan ini perlu dikenali kembali agar tak lagi salah persepsi. Hingga detik ini perempuan masih saja berjuang untuk berdiri...

Jul 8 · 1 min read >

Meluruskan Fakta: Nasionalisme Tidak Ada Dalilnya?

Belakangan ini semakin santer kita jumpai mengenai faham dan gerakan yang sudah secara terang-terangan menunjukkan kalau mereka ingin berjuang...

Jul 2 · 4 min read >